Vi monterer gjerne teppet for deg

Tepper er konstruert på forskjellige måter, og krever derfor forskjellige framgangsmåter under montering. Dersom teppet skal skjøtes er det avgjørende at dette blir gjort riktig, for at resultatet skal holde seg fint over tid. Vi har dyktige teppeleggere med lang erfaring. Ta kontakt for prisoverslag eller for å få oss hjem til deg på befaring.

Gjør det selv

Adresse 

Totlandsvegen 2, 5224 Nesttun 

Telefon 

55 36 08 20

E-post 

post@teppehuset.com

Gjør det selv 

Ønsker du å legge teppet selv, kan du benytte følgende fremgangsmåte: 

Generelt

Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 – 25 C.

Undergulv

 • Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. 
 • Fuktighet i tre og sponplater må ikke overstige 12% RF. 
 • I gulv med varmekabler eller vannbåren varme må fuktigheten ikke overstige 7% RF. 
 • Undergulvet må være tørt, jevnt, plant og rent. 
 • Alle sprekker må sparkles.
 • Gammelt belegg må rengjøres grundig førlegging.
 • Viktig at all gammel polish og bonevoks fjernes. 

Gulvvarme 

Gulv med vannbåren/elektrisk varme skal slås av ett døgn før legging. Settes på gradvis når limet er herdet. Normalt er limet herdet etter to døgn. 

Før legging 

Teppet/teppeflisene bør ligge i romtemperatur i minimum ett døgn på leggestedet før montering. Sjekk at teppet er feilfritt før legging. Ta kontakt omgående med leverandøren hvis feil oppdages. Tepper med feil som er montert erstattes ikke. Følg alltid limleverandørens anvisninger. 

Legging av tepper 

 • Legg alle teppelengdenes ytterkant mot hverandre (jare mot jare) for å unngå fargeforskjeller (se tegning 1).  
 • Alle lengder må monteres i samme retning. 
 • Teppet legges i lengderetningen mot lys og vindusvegg. 
 • Unngå skjøter ved dører, under kontorstoler og andre utsatte steder. 
 • Legg teppelengdene med 2-3 cm overlapp. Skjær igjennom begge lengdene med en skarp kniv (Stanley) etter en rett stållinjal. 
 • På betonggulv er det en fordel å legge en stripe (ca. 20 cm bred) med 2mm vinyl eller lignende under teppet før det skjæres. Dette for å unngå at knivbladet blir ødelagt(se tegning 3).  
 • Skal du legge tepper med mønster er det viktig at mønsteret tilpasses på begge lengder før kanten skjæres og teppet skjøtes. 
 • Det er viktig at skjøtene er tette for å oppnå et godt resultat. 

Liming 

 • Brett teppene fra hverandre i skjøten, ca. 1/3 av bredden (se tegning 2).  
 • Limet påføres gulvet med en egnet tannet limsparkel.
 • Lengdene legges forsiktig ned.
 • Tilpass teppeskjøtene.
 • Teppeklyper kan med fordel brukes for å holde skjøten på plass. La klypene stå til limet er tørt, stryk godt til fra midten og utover. Lim så 1/3 fremover mot neste skjøt, avslutt med rett limkant. Gjenta så det samme med neste skjøt, og så videre. 
 • Tettskjær mot vegg. Påse at det ikke blir limsøl av kappbitene.  
 • Når teppet er lagt, vals eller stryk til hele gulvet fra midten og utover.  
 • Unngå sterk varme eller sollys på teppet før limet har herdet (ca. to døgn).  
 • Rom større enn 25 m2 bør hellimes. 

Dobbeltsidig tape 

 • På rom mindre enn 25 m2 kan tepper legges med dobbeltsidig teip, 5 cm bred. 
 • Teipen legges langs alle vegger.  
 • Legg deretter teppet på plass og fjern papiret på teipen.  
 • Strekk teppet godt ut og stryk godt til over tapen. 
 • I skjøtene brukes 1 til 3 striper tape. 
 • Dobbeltsidig tape anbefales ikke brukt i rom hvor det benyttes kontorstoler med hjul eller områder hvor gjenstander beveges rundt. 

Legging av teppefliser 

 • Start med å måle hvordan flisene passer i rommet (se tegning 4).  
 • Fordel flisene så du unngår smale striper (biter).  
 • Snorslå en strek midt på gulvet. Lim passe felt langs streken og legg fliseneannenhver vei (i sjakkmønster) etter denne. 
 • Fyll ut mot veggen umiddelbart.
 • Stryk eller vals godt til.
 • Gjenta det samme på neste område.
 • Avslutningsvis gjentas tilstryking/valsing. 

Lim 

Den beste metoden er våtliming eller eventuelt sen våtliming. Følg alltid limleverandørens anbefalinger. 

Tegning 1

Forslag til legging av Dura-tepper i 400 cm bredde. 
 
For å unngå fargeforskjeller, legg alltid ytterkant mot ytterkant (jarene mot hverandre). Ved deling av bredder i striper kan det oppståfargeforskjeller dersom midtstripe legges mot ytterkant. 
 
1. Legg først rom A. 350 cm bredde. 
2. Start med å legge 50 cm bredde i rom B. 
3. Fortsett i rom B med 390 cm bredde. 

Tegning 2

Bretting og liming av tepper i 400 cm bredde etter at skjøtene er ferdigskåret. 
 
1. Brett/rull teppene fra hverandre i skjøten på langs. 
2. Lim ca. 1/3 av bredden, legg ned teppet i limet. 
3. Stryk til i skjøten. Sett på teppeklyper. 
4. Brett så tilbake ca. 1/3 og lim. Legg ned teppet. 
5. Brett/rull så tilbake fra hverandre i skjøten på langs, som i punkt 1. 

Tegning 3

Skjæring av teppeskjøter med kontrakt bakside

 • Gjennomskjær begge teppene med en skarp kniv (Stanley). Bruk stållinjal. Overlapp ca. 2-3 cm. 
 • På betonggulv er det en fordel å legge en stripe (ca. 20 cm bred) med 2mm vinyl eller lignende under teppet før det skjæres. Dette for å unngå at knivbladet blir sløvt av undergulvet.
 • Har teppet mønster er det viktig at mønsteret tilpasses på begge lengder før kanten skjæres og teppet skjøtes.  ll så tilbake fra hverandre i skjøten på langs, som i punkt 1. 

Tegning 4

Legging av teppefliser 
 
Dette trenger du:

 • Krittsnor / blyant
 • Tommestokk / målbånd
 • Skarp kniv
 • Stål linjal
 • Lim
 • Tannet limsparkel

- Start med å måle hvordan flisene passer i rommet

- Fordel flisene for å unngå smale strimler (biter). 

- Husk innstikk i dør, smyg og lignende. 

- Slå deretter en strek. 

- Lim et passe felt etter streken.  

- Legg flisene annenhver vei (i sjakkmønster) etter streken. 

- Fyll ut langs vegg umiddelbart mens limet kleber.

- Stryk eller vals godt til.

- Gjenta så i neste område med liming og legging.