Vi monterer

Tepper er konstruert på forskjellige måter, og krever derfor forskjellige framgangsmåter under montering. Dersom teppet skal skjøtes er det avgjørende at dette blir gjort riktig, for at resultatet skal holde seg fint over tid. Her er det viktig at man har søkt kunnskap før man går i gang, for å oppnå best mulig resultat.

Vi har dyktige teppeleggere med lang erfaring. Ta kontakt for prisoverslag, eventuelt kommer vi hjem til deg på befaring.

Ta kontakt med oss på telefon: 55 36 08 20, e-post: post@teppehuset.com eller besøk vårt showroom i Totlandsvegen 2, 5224 Nesttun. Vi har også kontaktskjema på vår hjemmeside - Her.

montering_1.jpg

Gjør det selv

Ønsker du å legge teppet selv, kan du benytte følgende fremgangsmåte:

 

Leggeanvisning av tepper og teppefliser.

Generelt
Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 – 25 C.

Undergulv
Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må ikke overstige 12% RF. I gulv med varmekabler eller vannbåren varme må fuktigheten ikke overstige 7% RF.Undergulvet må være tørt, jevnt, plant og rent. Alle sprekker må sparkles. Gammelt belegg må rengjøres grundig førlegging. Viktig at all gammel polish og bonevoks fjernes.

Gulvvarme
Gulv med vann/elektrisk varme skal slås av 1 døgn før legging. Settes på gradvis når limeter herdet, normalt er limet herdet etter 2 døgn.

Før legging
Teppe/teppeflisene bør ligge i romtemperatur minimum 1 døgn på leggestedet før montering.  Sjekk at teppet er feilfritt før legging. Ta kontakt omgående med leverandøren hvis feil oppdages. Tepper med feil som er montert erstattes ikke.
Følg alltid  limleverandørens anvisninger.

Legging tepper
Legg alle teppelengdenes ytterkant mot hverandre (jare mot jare) for å unngå fargeforskjeller,se tegning 1. Alle lengder må monteres i samme retning. Teppet legges i lengderetningen mot lys og vindusvegg. Unngå skjøter ved dører, under kontorstoler og andre utsatte steder. Legg teppelengdene med 2 – 3 cm overlapp. Skjær igjennom begge lengdene med en skarp kniv (Stanley) etter en rett stållinjal.På betonggulv er det en fordel å legge en stripe (ca. 20 cmbred) med 2mm vinyl eller lignende under teppet før det skjæres. Dette for å unngå at knivbladet blir ødelagt,se tegning 3. Tepper med mønster som linjer, striper o.l. er det viktig at mønsteret tilpasses på begge lengder før kanten skjæres og teppet skjøtes.Det er viktig at skjøtene er tette for å få et godt resultat.

Liming
Brett teppene fra hverandre i skjøten, ca. 1/3 av bredden, se tegning 2. Limet påføres gulvet med en egnet tannet limsparkel.
Lengdene legges forsiktig ned.
Tilpass teppeskjøtene.
Teppeklyper kan med fordel brukes for å holde skjøten på plass. La klypene stå til limet er tørt, stryk godt til fra midten og utover. Lim så 1/3 fremover mot neste skjøt, avslutt med rett limkant. Gjenta så det samme med neste skjøt, også videre.Tettskjær mot vegg. Påse at det ikke blirlimsøl av kappbitene. Når teppet er lagt, vals eller stryk til hele gulvet fra
midten og utover. Unngå sterk varme eller sollys på teppet før limet har herdet (ca. 2 døgn). Rom større enn 25 m2 bør hellimes.

Dobbeltsidig tape
Rom mindre enn 25 m2 kan legges med dobbeltsidig tape, 5 cm bred. Tapen legges langs alle vegger. Legg deretter teppet på plass og fjern papiret på tapen.  Strekk teppet godt ut og stryk godt til over tapen. I skjøtene brukes 1 til 3 striper tape. Dobbeltsidig tape anbefales ikke brukt i rom hvor det benyttes kontorstoler med hjul eller områder hvor gjenstander beveges rundt.

Legging av teppefliser
Start med å måle ut hvordan flisene passer i rommet.  Se tegning 4. Fordel flisene så man unngår smale striper (biter). Snorslå en strek midt på gulvet. Lim passe felt langs streken.  Legg flisene etter denne. Legg flisene annenhver vei (sjakkmønster). Fyll ut mot veggen umiddelbart. Stryk eller vals godt til. Gjenta det samme på neste område. Avslutningsvis gjentas tilstrykning/valsing.

Lim
Den beste metoden er våtliming eventuelt sen våtliming. Følg alltid limleverandørens anbefalninger.

Bilde 1
Forslag til legging av Dura tepper i 400 cm bredde.
For å unngå fargeforskjeller, legg alltid ytterkant mot
ytterkant ( jaren mot hverandre).

OBS
Ved deling av bredder i striper kan det oppståfargeforskjeller dersom midtstripe legges mot ytterkant.
1. Legg først rom A. 350 cm bredde.

2. Start med å legge 50 cm bredde i rom B.

3. Fortsett i rom B med 390 cm bredde

 
bilde2.jpg

Bilde 2
Bretting og liming av tepper i 400 cm bredde,
etter at skjøtene er ferdigskåret.
1. Brett/rull teppene fra hverandre i skjøten på langs.

2. Lim ca. 1/3 av bredden, legg ned teppet i limet.

3. Stryk til i skjøten. Sett på teppeklyper.

4. Brett så tilbake ca. 1/3 og lim. Legg ned teppet.

5. Brett/rull så tilbake fra hverandre i skjøten på langs. Som i punkt 1

 
bilde3.jpg

Bilde 3 ( Skjæring av teppeskjøter med kontrakt bakside )

Gjennomskjær begge teppene med en skarp kniv (Stanley). Bruk stållinjal. Overlapp ca. 2 - 3 cm. På betonggulv er det en fordel å legge en stripe (ca. 20 cm bred) med 2mm vinyl eller lignende under teppet før det skjæres. Dette for å unngå at knivbladet blir sløvt av undergulvet.Tepper med mønster som linjer,
striper o.l. er det viktig at mønsteret tilpasses på begge lengder før kanten skjæres og teppet skjøtes.

 
bilde4.jpg

Bilde 4 ( Legging av teppefliser )

Dette trenger du :
Krittsnor / blyantTommestokk / målbånd
Skarp kniv
Stål linjal
Lim
Tannet lim sparkel

Start med å måle ut hvordan flisene passer i rommet.Fordel flisene for å unngå smale strimler (biter). Husk innstikk i dør, smyg og lignende . Slå deretter en strek. Lim et
passe felt etter streken.  Legg flisene etter streken. Legg flisene annenhver vei  (sjakkmønster). Fyll ut langs vegg umiddelbart mens limet kleber.Stryk eller vals godt til.
Gjenta så i neste område med liming og legging.  Stryk eller vals godt til.